Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach
Adam Obłoza

Kancelaria nr IV w Siedlcach

 

Prowadzę Kancelarię Komorniczą w Siedlcach od blisko 20 lat. Wieloletnie doświadczenie oraz tysiące postępowań pozwoliło nabyć umiejętności i kompetencje, niezbędne w skutecznej egzekucji należności. Wykwalifikowany zespół naszej Kancelarii służy Państwu pomocą. Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub bezpośrednio w Kancelarii.

Adam Obłoza
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach

Adres kancelarii komorniczej
Czerwonego Krzyża 21 lok. 86,
08-110 Siedlce

Czynności Komornika

Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlach Adam Obłoza wykonuje następujące zadania:

 • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
 • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
 • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora;
 • doręczanie zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
 • na wniosek organizatora licytacji – sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;
 • weryfikowanie istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

Komornik Sądowy posiada dostęp do:

 • Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK) – system umożliwiającego uzyskanie informacji o pojazdach mechanicznych dłużników;
 • OGNIVO – systemu umożliwiającego poszukiwanie rachunków bankowych dłużników;
 • Elektronicznego systemu sądowego (e-sąd / EPU) – umożliwiającego egzekucję na podstawie zamieszczonych w systemie tytułów wykonawczych;
 • PUE ZUS (platforma usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) – systemu umożliwiającego poszukiwanie majątku i źródeł dochodu dłużnika;
 • Bazy PESEL /Pesel Net CPD (Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) – systemu umożliwiającego uzyskiwanie danych osobowych i adresowych dłużnika;
 • Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych – elektronicznego dostępu do ksiąg wieczystych umożlwiającego ustalenie nieruchomości należących do dłużnika.

Opisane powyżej systemy informatyczne są jednymi z narzędzi pracy w Kancelarii komorniczej, wspomagającymi między innymi czynności terenowe.

Właściwość

Kancelaria Komornika Sądowego Adama Obłozy mieści się w Siedlcach przy ul. Czerwonego Krzyża 21 lok.86.

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Przyjęcia interesantów odbywają się natomiast w każdy wtorek między godziną 9:00 a 15:00.

Zgodnie z art. 8 z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. Z 2018 r., Poz. 771, 1443, 1669). Komornik Sądowy Adam Obłoza jest właściwy do prowadzenia spraw z rewiru, gdzie rewirem jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Siedlcach (miasta: Siedlce, Łosice, Mordy gminy: Domanice, Huszlew, Korczew, Kotuń, Łosice, Mokobody, Mordy, Olszanka, Paprotnia, Platerów, Przesmyki, Sarnaki, Siedlce, Skórzec, Stara Kornica, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn Poduchowny).

Wieloletnie doświadczenie oraz tysiące postępowań pozwoliło nabyć umiejętności i kompetencje, niezbędne w skutecznej egzekucji należności.

Dane kontaktowe

Kancelaria Komornicza w Siedlcach
ul. Czerwonego Krzyża 21 lok. 86
(wejście od ul. Asłanowicza)

Tel./fax 25 632 41 69
Tel. kom. 512 205 447
siedlce3@komornik.pl sekretariat@ksradamobloza.pl adam.obloza@komornik.pl